//
home

Latest Post

selamat datang ke blog ini!!!!

PENGENALAN Ekonomi Rumah Tangga (ERT) ialah satu mata pelajaran elektif di Sekolah Menengah Atas dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Mata pelajaran ini memastikan wujudnya kesinambungan bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Rendah. MATLAMAT Matlamat ERT adalah untukĀ  membekalkan pengetahuan dan kemhiran bagi meningkatkan kualiti hidup individu, keluarga dan komuniti. Dalam … Continue reading